Fender V 150 : Bantalan Dermaga “Mungil” Yang Tangguh